Nghiên cứu thu, chi, quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai hiệu quả (11:39 13/02/2018)


HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1214/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai.


Công văn nêu rõ, thời gian qua, các địa phương đã tích cực triển khai thực thi Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai, góp phần quan trọng về nguồn lực trong công tác phòng, chống thiên tai. Tuy nhiên, khi áp dụng vào thực tế, Nghị định 94/2014/NĐ-CP đã bộc lộ một số tồn tại khó khăn, nhất là các nội dung được chi quỹ và kinh phí trích lại cho cấp xã để hoạt động.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 215/TB-VPCP ngày 8/5/2017 của Văn phòng Chính phủ, trong khi chờ sửa đổi, bổ sung Nghị định 94/2014/NĐ-CP, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai đề nghị UBND các tỉnh, thành phố: Khẩn trương thực hiện thành lập và quản lý quỹ (đối với những tỉnh chưa thành lập); tổ chức thu, chi quỹ đảm bảo đúng mục đích và hiệu quả; tập trung nguồn lực từ quỹ để hỗ trợ cho các cấp thực hiện nhiệm vụ phi công trình, trong đó, ưu tiên các hoạt động ở cấp xã (xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai).

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung chỉ đạo của trung ương tại văn bản trên và trên cơ sở thực tế về công tác thu, chi, quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố, liên ngành thống nhất tham mưu, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng quy định...


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật