Đẩy mạnh tái tạo nguồn lợi thủy sản (11:27 13/02/2018)


HNP - Trong nội dung Công văn số 1136/VP-KT, ban hành ngày 8/2, Văn phòng UBND TP Hà Nội đề nghị sở, ngành liên quan thực hiện văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản.


Công văn nêu rõ, thực hiện Văn bản số 896/BNN-TCTS ngày 26/1/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản, trong đó: Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản; tổ chức hoạt động thả bổ sung giống các loài thủy sản bản địa nguy cấp, quý, hiếm, có giá trị kinh tế vào vùng nước tự nhiên gắn với các ngày lễ, sự kiện của ngành Thủy sản, đồng thời xây dựng kế hoạch hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959-1/4/2019).

Ưu tiên lựa chọn thả tái tạo các loài thủy sản bản địa, có giá trị kinh tế, các loài nguy cấp, quý, hiếm có nguy cơ tuyệt chủng vào vùng nước tự nhiên; chỉ thả tái tạo các giống loài thủy sản đã được sinh sản nhân tạo thành công. Bố trí nguồn kinh phí và huy động nguồn lực từ các cơ quan, tổ chức, các hội, hiệp hội thủy sản, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư tham gia hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, từng bước xã hội hóa công tác này. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phóng sinh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản với Giáo hội Phật giáo cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản tới mọi tầng lớp nhân dân; không phóng sinh các đối tượng thủy sinh vật ngoại lai xâm hại, có nguy cơ xâm hại ra môi trường. Vận động người dân không khai thác, đánh bắt các loài thủy sản ngay sau thời điểm thả giống tái tạo theo quy định.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn và chấm dứt tình trạng sử dụng xung điện, chất nổ, ngư cụ cấm, nghề cấm và khai thác các loài trong danh mục cấm; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện đúng quy định; đề xuất báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo nội dung vượt thẩm quyền.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật