Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm Báo Kinh tế và Đô thị (11:11 11/01/2018)


HNP - Ngày 9/1, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 187/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong Báo Kinh tế và Đô thị.


Theo quyết định, nhóm vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý, điều hành có 6 vị trí; nhóm vị trí việc làm hoạt động nghề nghiệp có 3 vị trí; nhóm vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ có 9 vị trí; nhóm vị trí việc làm gắn với lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/200/NĐ-CP có 4 vị trí.

Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị có trách nhiệm: Căn cứ danh mục vị trí việc làm được phê duyệt, xác định biên chế của từng vị trí việc làm trong tổng biên chế sự nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền giao và các văn bản quy định có liên quan. Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn, thiết kế trình bày, phát hành báo, lao động hợp đồng của Báo Kinh tế và Đô thị theo đúng danh mục vị trí việc làm, hạng chức danh nghê nghiệp, biên chế được giao, bản mô tả công việc và khung năng lực đã được phê duyệt

Báo cáo UBND thành phố xem xét, thẩm định, điều chỉnh Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc, Khung năng lực vị trí việc làm khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm hoặc thay đổi theo nhu cầu thực tế, nhằm đảm bảo thực hiện vị trí việc làm kịp thời và hiệu quả.

Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu, giúp UBND thành phố trong việc kiểm tra, hướng dẫn tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn, thiết kế trình bày, phát hành báo, lao động hợp đồng của Báo Kinh tế và Đô thị theo đúng quy định.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật