Ủy quyền Giám đốc Sở LĐ,TB&XH quyết định thực hiện một số chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố (16:03 07/12/2017)


HNP - Ngày 6/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 8451/QĐ-UBND về việc ủy quyền Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thực hiện một số chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố.


Theo đó, UBND Thành phố ủy quyền Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố theo quy định tại Nghị định số 150/2006/NĐ-CP; chế độ trợ cấp một lần, chế độ bảo hiểm y tế và mai táng phí cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg. Thời hạn ủy quyền là 12 tháng kể từ ngày 02/12/2017.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND Thành phố về việc thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền; định kỳ 06 (sáu) tháng, hằng năm báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố về kết quả thực hiện và các vấn đề đột xuất phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật