Công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội (15:48 07/12/2017)


HNP - Ngày 6/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 8462/QĐ-UBND công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội.


Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này 05 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội. Trong đó: 02 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước; bãi bỏ 03 TTHC trong lĩnh vực quản lý giá.

Cụ thể: Danh mục 02 TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội:

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của thương nhân sản xuất, nhập khẩu (trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá).


Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của thương nhân sản xuất, nhập khẩu.

Danh mục 03 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội:

Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu xác định giá tối đa với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi (trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá).


Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc các tổ chức cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi (trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá).


Tiếp nhận văn bản kê khai giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi theo quy định của Bộ Y tế thuộc các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi theo quy định của Bộ Y tế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội bị bãi bỏ kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật