Khẩn trương báo cáo thiệt hại thiên tai đợt mưa lũ từ ngày 10-12/10/2017 trên địa bàn Thành phố (17:57 14/11/2017)


HNP - Trong nội dung Công văn số 10742/VP-KT, ban hành ngày 13/11, Văn phòng UBND TP đề nghị các đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo thiệt hại thiên tai trên địa bàn Thành phố.


Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành  phố Nguyễn Văn Sửu giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra, thống nhất tờ trình liên ngành và dự thảo báo cáo tổng hợp thiệt hại đợt mưa lũ từ ngày 10-12/10/2017 và công tác chỉ huy ứng phó khắc phục hậu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội trình UBND Thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/11/2017.

Giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng đơn giá phục vụ công tác thống kê, đánh giá tổng hợp thiệt hại do thiên tai gây ra, làm cơ sở thống nhất xác định giá trị thiệt hại trong thời gian tới trên địa bàn Thành phố; phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đồng trình UBND Thành phố trước ngày 31/12/2017.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật