Thống nhất đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hệ thống tiêu Hiệp Thuận (15:21 14/11/2017)


HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 10679/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan rà soát việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống tiêu Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ.


Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được tờ trình của Sở NN&PTNT đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống tiêu Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ. Trong đó cho biết, diện tích sử dụng đất dự án này đã được phê duyệt 78.705,5m2, trong đó, đất thu hồi vĩnh viễn là 46.403m2, đất thu hồi tạm thời (đất mương thi công) 32.304,5m2; diện tích sử dụng đất đề nghị điều chỉnh là 15.001,6m2 đất thu hồi vĩnh viễn.

Tương tự, điều chỉnh Khoản 2 Điều 1, Quyết định số 3756/QĐ-UBND ngày 23/7/2009 của UBND thành phố về phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu dự án, cụ thể: Tổng mức đầu tư dự án đã được duyệt gần 66,15 tỷ đồng; tổng mức đầu tư đề nghị điều chỉnh hơn 81 tỷ đồng. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Khoản 15, Điều 1 Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 30/11/2007 của UBND tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội) phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đầu tư xây dựng công trình hệ thống tiêu Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ: Nội dung đã duyệt thời gian thực hiện dự án trong năm 2008 - 2009; thời gian thực hiện dự án đề nghị điều chỉnh trong giai đoạn 2008 - 2013. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 30/11/2007 và Quyết định Số 3756/QĐ-UBND ngày 23/7/2009 của UBND thành phố.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị liên quan căn cứ quy định pháp luật và thành phố khẩn trương rà soát, kiểm tra, thống nhất trình UBND thành phố xem xét, quyết định trước ngày 20/11/2017.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật