Khẩn trương hoàn thiện dự thảo tăng cường quản lý khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi (17:51 14/11/2017)


HNP - Trong nội dung Công văn số 10638/VP-ĐT, ban hành ngày 9/11, Văn phòng UBND TP Hà Nội đề nghị sở, ngành liên quan tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn thành phố.


Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Văn bản số 9177/STNMT-KS ngày 30/10/2017 báo cáo về việc dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi. Theo đó, Sở đã ban hành Văn bản số 8896/STNMT-KS đề nghị các sở: Kế hoạch và Đẩu tư, Tài chính, Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và Công an thành phố góp ý dự thảo. Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường mới nhận được Văn bản góp ý của Sở Công Thương. Sở Công Thương cơ bản thống nhất với bố cục và nội dung dự thảo. Đối với nội dung góp ý của Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu hoàn thiện dự thảo.

Về việc trên, UBND thành phố yêu cầu các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an thành phố khẩn trương có ý kiến góp ý đối với dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn thành phố, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/11/2017.

Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, tổng hợp, hoàn thiện dự thảo, báo cáo UBND thành phố trước 20/11/2017.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật