Chủ động đề xuất nhu cầu vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã (05:16 20/03/2017)


HNP - Trong nội dung Công văn số 2282/VP-KT, Văn phòng UBND TP Hà Nội đề nghị sở, ngành liên quan bổ sung hướng dẫn tạm thời về sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã.


Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được công văn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung hướng dẫn tạm thời về sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Trong đó cho biết, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc ghi dòng kinh phí riêng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế hợp tác mà trọng tâm là phát triển hợp tác xã; thông tư của Bộ Tài chính Hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020.

Để có nguồn lực thực hiện tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và thực hiện các Chương trình hỗ trợ phát triển HTX theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/12/2014 phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hơp tác xã giai đoạn 2015 - 2020, Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, căn cứ kế hoạch vốn ngân sách trung ương được giao thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017. Cụ thể, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động đề xuất các nội dung thực hiện và nhu cầu vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã, gửi Văn phòng điều phối nông thôn mới cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND cấp tỉnh quyết định. Trên cơ sở kết quả phân bổ vốn năm 2017, kể từ năm 2018 và các năm tiếp theo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thống nhất với các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để có hướng dẫn cụ thể mức vốn bố trí cho phát triển hợp tác xã như chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Việc bố trí vốn cho các xã, huyện để thực hiện hỗ trợ phát triển hợp tác xã đảm bảo hoàn thành mục tiêu của các Chương trình phát triển hợp tác xã đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thống nhât với mục tiêu chung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Về nội dung trên, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; báo cáo UBND thành phố theo quy định.


Văn Quyết


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật