Khẩn trương báo cáo kết quả rà soát, phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội (23:09 17/03/2017)


HNP - Trong nội dung Công văn số 1174/UBND-KT, ban hành ngày 16/3, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành Thành phố báo cáo kết quả rà soát, đề xuất phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội còn lại (ngoài các lĩnh vực đã phân cấp tại Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016).


Để đảm bảo tiến độ tổng hợp, báo cáo HĐND Thành phố, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị chưa có báo cáo đề xuất theo quy định, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ UBND Thành phố giao tại văn bản số 662/UBND-KT ngày 20/02/2017, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trước ngày 20/3/2017.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kết quả đề xuất của các sở, ngành, báo cáo UBND Thành phố, đồng thời, gửi Sở Tư pháp trước ngày 21/3/2017.

Sở Tư pháp tổng hợp kết quả phối hợp với các sở, ngành trong việc đề xuất các nội dung phân cấp thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố; làm việc, báo cáo Bộ Tư pháp những khó khăn, vướng mắc (nếu có) làm cơ sở tham mưu, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 31/3/2017.


Đức Hiếu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật