Xây dựng cơ chế, chính sách bảo vệ, phát triển rừng gắn với giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (23:04 17/03/2017)


HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1116/UBND-KT yêu cầu sở, ngành liên quan xây dựng cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào thiểu số giai đoạn 2015 - 2020.


Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được công văn của Sở Tài chính về việc cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào thiếu số giai đoạn 2015 - 2020. Trong đó cho biết, Thông tư liên tịch số 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT về việc hưóng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020, trong đó giao thẩm quyền Chủ tịch UBND thành phố quy định cụ thể một số nội dung liên quan đến quản lý và bảo vệ rừng. Ngày 13/2/2017, Sở Tài chính đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến sở, ngành, đơn vị có liên quan đến việc ban hành cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đông bào dân tộc thiểu số.

Sau khi nghe ý kiến tham gia của sở, ngành, đơn vị tại cuộc họp nêu trên, ngày 15/2/2017, Sở Tài chính đã có công văn số 873/STC-TCHCSN gửi các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các huyện Ba Vì, Mỹ Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Sóc Sơn, Chương Mỹ và thị xã Sơn Tây. Trong đó, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, có ý kiến về một số nội dung có liên quan đến Thông tư liên tịch số 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của liên bộ: Tài chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi về Sở Tài chính trước ngày 17/2/2017.

Tuy nhiên, đến ngày 20/2/2017, Sở Tài chính mới nhận đưọc công văn của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Trong đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo, xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tiêu chí xác định hộ gia đình chưa tự túc được lương thực. Ngoài ra, các đơn vị còn lại chưa có văn bản gửi Sở Tài chính.

Sở Tài chính đề nghị UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với sở, ngành, đơn vị có liên quan, tham mưu UBND thành phố ban hành cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đông bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và sở, ngành, đơn vị liên quan: Xây dựng cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020 theo hướng dẫn tại thông tư liên tịch của liên bộ Tài chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thống nhất báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/3/2017.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật