HNP - Ngày 13/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1736/QĐ-UBND về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại Khách sạn Sunway Hà Nội phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19; ủy quyền Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng thực hiện một số việc của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1095/UBND-KT về thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận các huyện Thường Tín và huyện Thạch Thất đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/4, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3269/VP-KT đề nghị các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền về phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1721/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đợt 3) năm 2020.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1692/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Người khuyết tật quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1679/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các công trình thủy lợi phân cấp quản lý theo quy định tại Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1733/QĐ-UBND về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1691/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1729/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1710/QĐ-UBND về việc phân loại lại đơn vị hành chính xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì từ đơn vị hành chính xã loại III lên đơn vị hành chính xã loại II;  

Xem chi tiết...

Bài viết Xem