HNP - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2440/QĐ-UBND về việc kiện toàn, bổ sung thành viên Đội Kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/4, UBND TP Hà Nội ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009.

Xem chi tiết...

HNP - UBND Thành phố ban Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 101/TB-VP về kết luận của đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo về Kế hoạch tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư của thành phố Hà Nội năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 1948/UBND-KT, ban hành ngày 26/4, UBND TP Hà Nội đã cho ý kiến về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 1960/UBND-KT, ban hành ngày 26/4, UBND TP Hà Nội đã cho ý kiến về việc tổ chức tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/4, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 1947/UBND-TH gửi các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã về việc tổ chức trực và thông tin tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5.

Xem chi tiết...

HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2411/QĐ-UBND, ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản 1951/UBND-ĐT, tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2017.   

Xem chi tiết...

HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2395/QĐ-UBND về chấm dứt hoạt động của Ban Quản lý dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội trực thuộc Bảo tàng Hà Nội và kiện toàn lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, cơ chế tài chính của Bảo tàng Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 25/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2435/QĐ-UBND Quy định tổ chức bộ máy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa-Xã hội thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem