HNP - Ngày 14/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND về triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại đơn vị học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1117/UBND-KSTTHC về triển khai Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND về thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về triển khai thực hiện Công văn số 1676/TTg-NC ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/4, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 234/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp về tiến độ khởi công các cụm công nghiệp trong quý II/2021 theo Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 17/3/2021 của UBND thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 3338/VP-KT ban hành ngày 15/4, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ngành liên quan, UBND huyện Chương Mỹ thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền về xử lý sụt đất tại đội 7, thôn 2, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1736/QĐ-UBND về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại Khách sạn Sunway Hà Nội phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19; ủy quyền Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng thực hiện một số việc của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1095/UBND-KT về thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận các huyện Thường Tín và huyện Thạch Thất đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/4, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3269/VP-KT đề nghị các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền về phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1721/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đợt 3) năm 2020.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem