HNP - Ngày 15/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1757/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X, năm 2021-2022.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1746/QĐ-UBND về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1747/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô; nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị và xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1124/UBND-ĐT về phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/4, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) thành phố Hà Nội có Báo cáo số 01/BC-BCĐ về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT năm 2020, quý I năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND về triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại đơn vị học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1117/UBND-KSTTHC về triển khai Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND về thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về triển khai thực hiện Công văn số 1676/TTg-NC ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/4, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 234/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp về tiến độ khởi công các cụm công nghiệp trong quý II/2021 theo Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 17/3/2021 của UBND thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem