HNP - Ngày 22/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND về huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 171/KH-UBND về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và thúc đẩy giai đoạn 2021-2025.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/7, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch 172/KH-UBND về thực hiện đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn Thành phố, làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng không khí.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/7, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố (PCTT&TKCN) đã có Công điện 108/BCH gửi UBND các quận, huyện, thị xã; các sở, ban, ngành TP và các đơn vị liên quan đề nghị chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), mưa lớn diện rộng trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/7, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định 3663/QĐ-UBND, phê duyệt Kế hoạch thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố Hà Nội năm 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2336/UBND-KSTTHC về thực hiện thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị tổng kết Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư, giai đoạn 2013-2020.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2325/UBND-KGVX về tổ chức cách ly tập trung người về từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Văn bản số 969/TTg-KGVX, ngày 17/7/2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/7, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Văn bản số 2347/UBND-KGVX về việc thực hiện khai báo y tế trên Hệ thống thông tin quản lý Khai báo y tế quốc gia và việc đảm bảo quy định phòng chống dịch tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/7, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 2318/UBND-KGVX về việc hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đối với cơ quan, tổ chức có người nước ngoài nhập cảnh, cách ly y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa có Văn bản số 2323/UBND-KGVX, ngày 21/7/2021, đề nghị Sở Y tế; Chủ tịch UBND, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 các quận, huyện, thị xã; các Bệnh viện Trung ương, Bộ, Ngành; Bệnh viện các trường Đại học trên địa bàn Thành phố tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem