HNP - Ngày 12/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công điện số 07/CĐ-UBND về việc tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 liên quan các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Cụm công nghiệp và tại cơ sở khám chữa bệnh.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 11/5, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2085/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch phát triển nông nghiệp theo chuỗi giai đoạn 2021 - 2025.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 10/5, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2080/QĐ-UBND về việc cho phép Hội Làng nghề điêu khắc, mộc dân dụng Định Quán xã Tiền Phong, huyện Thường Tín sử dụng địa danh “Định Quán” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Điêu khắc - Mộc Định Quán” cho các sản phẩm mộc điêu khắc và mộc dân dụng ở thôn Định Quán, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/5, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 05/CV-HĐPBGDPL về đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/5, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 282/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, tại hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 10/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND về tổ chức các hoạt động văn hóa đọc năm 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 10/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1391/UBND-KGVX về hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ Ba.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 10/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1398/UBND-NC về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đối với nhà cao tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 10/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1399/UB-KGVX yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã khai báo y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã QR.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 11/5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng ký ban hành Văn bản số 1408/UBND-KGVX về tạm dừng một số hoạt động có nguy cơ lây lan dịch Covid-19.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem