HNP - Ngày 13/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1602/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2022.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND về tổ chức Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội, lần thứ hai, năm 2022.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 10/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1383/UBND-NC về việc hướng dẫn triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 trên địa bàn thành phố.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 11/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1411/UBND-NC về việc ngăn chặn hoạt động đăng tải nội dung quảng cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm trên các trang, cổng thông tin điện tử.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 6/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 26 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND, ngày 29/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 6/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND về tổ chức hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2022 của Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 9/5, UBND TP Hà Nội có Văn bản 1370/UBND-TH gửi Công an Thành phố; Sở Giao thông vận tải; UBND các quận, huyện, thị xã yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, xử lý xe thô sơ, xe cơ giới 3 bánh, xe tự chế, các phương tiện giao thông chở hàng hóa cồng kềnh gây mất trật tự, an toàn giao thông.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 6/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Phương án số 03/PA-UBND về phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 29/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1306/UBND-KGVX về việc thực hiện ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 3/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 315/TB-UBND, truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và các nội dung liên quan tại một số địa điểm trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem