HNP - Ngày 14/9, UBND TP đã có Báo cáo 241/BC-UBND về Kết quả triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2019-2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/9, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3070/UBND-KT, phê duyệt bổ sung danh sách khách hàng đủ điều kiện miễn giảm tiền điện đợt 3, 4 theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của UBND thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/9, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch 209/KH-UBND, triển khai thi hành Luật Thanh niên, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 9/3/2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/9, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4168/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/9, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND về việc thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/9, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3087/UBND-KGVX về triển khai mô hình Trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch Covid-19.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 6/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND về việc ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 6/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành 03 Quyết định (số 4094/QĐ-UBND, số 4095/QĐ-UBND, số 4096/QĐ-UBND) về việc thành lập Cơ sở thu dung, điều trị người bệnh Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại tòa nhà CT3, CT2, CT1, Dự án xây dựng nhà ở tái định cư tại khu X2 Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/9, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Văn bản số 3084/UBND-KGVX về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem