HNP - Ngày 25/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 238/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND về thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn thành phố Hà Nội, đến năm 2025.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4658/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện và tiếp nhận dự án “Tăng cường hợp tác phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong trường trung học cơ sở tại Hà Nội”, do Tổ chức Adoptionscentrum Thụy Điển (ACS) - Văn phòng Đại diện tại Hà Nội tài trợ.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 234/KH-UBND về tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 11/9, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 4526/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình “Bồi dưỡng nâng cao phương pháp dạy học, công nghệ thông tin ở nước ngoài cho giáo viên đạt điểm IELTS từ cao xuống thấp” (Chương trình).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND về việc quản lý biên chế khối các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2024-2026.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 230/KH-UBND về việc hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội, năm 2023.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 229/KH-UBND về việc tổ chức Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2023.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 11/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND về đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm (ATTP), nâng cao chất lượng nông lâm thuỷ sản, giai đoạn 2023-2030, trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem