HNP - Ngày 31/7, UBND Thành phố Hà Nội có Văn bản số 2470/UBND-ĐT về việc Cấp mã xác nhận cho phương tiện vận chuyển chuyên gia, công nhân.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 29/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2431/UBND-ĐT về công bố phương án tổ chức giao thông trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 29/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2429/UBND-NC về triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 29/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2439/UBND-ĐT về thực hiện chỉ đạo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Văn bản số 5187/VPCP-CN ngày 29/7/2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 30/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2456/UBND-KGVX về thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 28/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2411/UBND-NC về bảo đảm an ninh trật tự, phối hợp phục vụ và tham dự kỳ họp thứ Hai, HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 29/7, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Công văn số 2438/UBND-KT về việc siết chặt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 28/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2422/UBND-NC về tiếp tục thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 29/7, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản 2434/UBND-KT thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn Thành phố trong thời gian giãn cách xã hội.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 28/7, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 7921/VP-KT về chủ động rà soát kế hoạch sản xuất và cụ thể hóa danh mục vật tư nông nghiệp trong điều kiện dịch Covid-19.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem