HNP - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Quyết định số 3680/QĐ-UBND ngày 16/7/2024 về việc ban hành Quy định về việc quản lý và hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật cho hệ thống thu soát vé tự động (AFC) liên thông dùng trong giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải vừa ký ban hành Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 16/7/2024 về việc tổng kết Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải ký ban hành Quyết định số 3691/QĐ-UBND ngày 16/7/2024 về việc kiện toàn danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký Văn bản số 2303/UBND-KTN ngày 16/7/2024 về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác xúc tiến, thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 3717/QĐ-UBND ngày 17/7/2024 về việc khen thưởng các cá nhân là nữ nghệ nhân, thợ giỏi có thành tích tiêu biểu trong việc giữ gìn, phát triển nghề truyền thống của làng nghề, phố nghề thành phố Hà Nội năm 2024.

Xem chi tiết...

HNP - Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 3635/QĐ-UBND ngày 11/7/2024 về việc kiện toàn Tổ công tác xây dựng và triển khai Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025.

Xem chi tiết...

HNP - Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 3648/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 về việc khen thưởng thành tích trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 11/7/2024 về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện Nghị định 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về Khu vực phòng thủ giai đoạn (2019-2024).

Xem chi tiết...

HNP - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 3661/QĐ-UBND ngày 15/7/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị S5 tại một phần ô quy hoạch ký hiệu A2, phục vụ xây dựng Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự huyện Thanh Trì.

Xem chi tiết...

HNP – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải đã ký ban hành Quyết định số 3619/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thăng Long thành Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thăng Long thuộc Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem