HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2857/QĐ-UBND về việc Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động thương binh và xã hội của thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2845/QĐ-UBND về việc Cho phép Hội Nông dân huyện Phúc Thọ được sử dụng địa danh “Tam Hiệp” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Tương nếp Tam Hiệp” cho sản phẩm tương nếp của xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/5, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND về khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội năm 2017 trong lĩnh vực: An toàn thực phẩm; phòng cháy chữa cháy; cấp đổi giấy phép lái xe.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 4542/VP-KT vừa ban hành, Văn phòng UBND TP Hà Nội đề nghị sở, ngành liên quan tiếp tục thực hiện giải pháp về chăn nuôi lợn và tiêu thụ sản phẩm thịt lợn trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2865/QĐ-UBND về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn của thành phố gồm 15 dịch vụ.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2769/QĐ-UBND về phê duyệt phương án hộ đê bảo vệ trọng điểm năm 2017 trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2589/QĐ-UBND về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông và báo chí của thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 4510/VP-KGVX, ban hành ngày 18/5, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã đề nghị sở, ngành liên quan tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và Zika.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/5, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2827/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/5, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 2410/UBND-TH về chuẩn bị nội dung kỳ họp giữa năm 2017 của HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem