HNP - Ngày 5/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 5/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND về việc tổ chức họp báo và thông tin báo chí thường kỳ của UBND thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 5/5, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2021-2022 và Quyết định số 1983/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT thành phố Hà Nội năm 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 5/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND về thực hiện năm 2021 triển khai đề án huy động người Việt Nam từ nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 4/5, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 263/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố tại phiên họp số 107.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 4/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1307/UBND-NC về triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa có Báo cáo số 02/BC-BCĐ197 về sơ kết tình hình, kết quả công tác quý I, dự kiến nội dung trọng tâm công tác quý II/2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 4/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND về triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 4/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1284/UBND-SNV về tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 22/01/2021 của UBND thành phố Hà Nội về cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Hà Nội năm 2021 (gọi tắt là Kế hoạch số 24/KH-UBND).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 29/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem