HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 234/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã về việc học sinh trở lại trường học trực tiếp. Theo đó, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 ở Hà Nội sẽ trở lại trường học trực tiếp từ 8/2/2022.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022. 

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác dân số thành phố Hà Nội năm 2022.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/1, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 64/TB-UBND thông báo Đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (cập nhật 09h, ngày 21/1/2022). Theo đó, Hà Nội tiếp tục ở cấp độ 2 trong phòng, chống dịch.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Chỉ thị 03/CT-UBND, về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Xem chi tiết...

HNP - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng giao CATP Hà Nội và UBND huyện Thạch Thất khẩn trương điều tra xử lý nghiêm vụ việc cháu bé nghi bị người tình của mẹ bạo hành nhiều lần, thậm chí đóng đinh vào đầu cháu bé ở Canh Nậu, Thạch Thất. 

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/1, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2022.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 219/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng, Chi cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 20/KH-UBND về phục hồi và phát triển ngành công nghiệp xây dựng tại thành phố Hà Nội.  

Xem chi tiết...

Bài viết Xem