HNP - Ngày 6/12, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 316/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 5/12, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Công văn số 4072/UBND-KTN về việc triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết nguyên đán Quý Mão 2023.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 2/12, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 1/12, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Công văn số 4030/UBND-NC về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 2/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 313/KH-UBND về thực hiện năm 2023 triển khai Đề án “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2020-2024”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 1/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 308/KH-UBND về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng, giai đoạn 2022-2025, trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 28/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 305/KH-UBND về triển khai thực hiện Dự án “Giải quyết điểm, tụ điểm và chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma tuý tại xã, phường, thị trấn” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 2/12, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Kế hoạch số 310/KH-UBND triển khai đánh giá, tự chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của thành phố Hà Nội. 

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 1/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 307/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2022. Việc kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, kê khai bổ sung phải hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 1/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4033/UBND-KGVX về thực hiện đúng quy định trong hoạt động tu bổ di tích thuộc địa bàn Thành phố.  

Xem chi tiết...

Bài viết Xem