HNP - Ngày 14/6, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng thành phố Hà Nội năm 2022.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1945/UBND-KSTTHC về thực hiện triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công, thiết yếu lĩnh vực hộ tịch thực hiện đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn tái cấu trúc của Bộ Tư pháp.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/6, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND về việc tổ chức Hội sách Hà Nội lần thứ VII - năm 2022 với chủ đề “Truyền thống và Hội nhập”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau hội nghị kiểm điểm năm 2021 thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 và thay thế Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội. 

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 10/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND về thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 10/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND về thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (Hiệp định RCEP) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND về cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của thành phố Hà Nội, năm 2022.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 9/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 8/6, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND về thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem