HNP - Ngày 12/5, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh Đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021, trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/5, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội có Văn bản số 17/CV-BCĐ gửi các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã về việc tạm dừng một số hoạt động để tăng cường phòng chống lây lan dịch bệnh Covid-19.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/5, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 06/KH-HĐPHPBGDPL về đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội năm 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 10/5, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2066/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án hộ đê và bảo vệ trọng điểm phòng, chống thiên tai năm 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công điện số 07/CĐ-UBND về việc tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 liên quan các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Cụm công nghiệp và tại cơ sở khám chữa bệnh.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 11/5, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2085/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch phát triển nông nghiệp theo chuỗi giai đoạn 2021 - 2025.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 10/5, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2080/QĐ-UBND về việc cho phép Hội Làng nghề điêu khắc, mộc dân dụng Định Quán xã Tiền Phong, huyện Thường Tín sử dụng địa danh “Định Quán” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Điêu khắc - Mộc Định Quán” cho các sản phẩm mộc điêu khắc và mộc dân dụng ở thôn Định Quán, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/5, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 05/CV-HĐPBGDPL về đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/5, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 282/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, tại hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 10/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND về tổ chức các hoạt động văn hóa đọc năm 2021.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem