HNP - Ngày 14/5, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 19/TB-VP về kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, tại phiên họp số 110.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1425/UBND-NC về đôn đốc kiện toàn mô hình tổ chức và biên chế các đội dân phòng trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/5, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1473/UBND-SNV về việc xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 317/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/5, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 08/KH-HĐTĐKT về tổ chức phong trào thi đua “An toàn thực phẩm” trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/5, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 125/BC-UBND về đánh giá tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013 và định hướng sửa đổi Luật Đất đai.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/5, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4313/VP-KT về kết thúc ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1445-KGVX về triển khai hệ thống giám sát bằng hệ thống camera tại khu cách ly tập trung theo chỉ đạo tại Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 5/5/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/5, UBND Thành phố Hà Nội ban hành 02 Quyết định số 2121/QĐ-UBND và 2122/QĐ-UBND về việc cho phép các đơn vị sử dụng địa danh “Đông Lỗ” và “Vĩnh Thịnh - Đại Áng” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem