HNP - Ngày 3/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND, thúc đẩy triển khai thực hiện, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 27/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 204/KH-UBND về tổ chức hội thảo, tọa đàm về tình hình thi hành pháp luật về Thủ đô và tham vấn việc xây dựng chính sách, đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 2/8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký Quyết định số 2674/QĐ-UBND về việc truy tặng Bằng khen thành tích đột xuất trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 28/7, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Công văn số 2427/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 28/7, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Công văn số 2430/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 28/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2423/UBND-KSTTHC về triển khai thực hiện quy trình: Đăng ký khai sinh; Đăng ký kết hôn; Đăng ký khai tử trên Cổng dịch vụ công, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 1/8, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2472/UBND-NC gửi Giám đốc Công an thành phố; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố; Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy về vụ cháy xảy ra tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/7, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Công văn số 2389/UBND-NC về việc tăng cường công tác PCCC&CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 28/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 205/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP, ngày 22/3/2022, của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/7, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 766/2002/QĐ-CTN ngày 01/7/2022 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem