HNP - Ngày 8/4, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3051/VP-KT về triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 9/4, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3097/VP-KGVX về tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 8/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND về tuyên truyền quảng bá điểm đến du lịch Hà Nội năm 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 8/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1618/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 8/4, UBND TP Hà Nội ban hành 4 quyết định về việc cho phép 4 đơn vị sử dụng địa danh để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 8/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1030/UBND-KH&ĐT về xây dựng Chương trình hỗ trợ đầu tư thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 8/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1623/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 8/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND về tổ chức lấy ý kiến góp ý về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 8/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1612/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 7/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1599/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2016-2021.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem