HNP - Ngày 01/8, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Công điện số 17/CĐ-UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 31/7, UBND Thành phố Hà Nội có Văn bản hỏa tốc số 2468/UBND-KGVX về việc thực hiện Chỉ thị số 17/CTUBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về triển khai thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 29/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2436/UBND-KT về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao thứ hạng Chỉ số thương mại điện tử Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 31/7, UBND Thành phố Hà Nội có Văn bản số 2470/UBND-ĐT về việc Cấp mã xác nhận cho phương tiện vận chuyển chuyên gia, công nhân.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 29/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2431/UBND-ĐT về công bố phương án tổ chức giao thông trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 29/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2429/UBND-NC về triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 29/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2439/UBND-ĐT về thực hiện chỉ đạo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Văn bản số 5187/VPCP-CN ngày 29/7/2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 30/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2456/UBND-KGVX về thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 28/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2411/UBND-NC về bảo đảm an ninh trật tự, phối hợp phục vụ và tham dự kỳ họp thứ Hai, HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 29/7, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Công văn số 2438/UBND-KT về việc siết chặt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem