HNP - Ngày 15/4, Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội có Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197-CAHN về tăng cường đôn đốc, kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1757/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X, năm 2021-2022.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1746/QĐ-UBND về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1747/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô; nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị và xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1124/UBND-ĐT về phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/4, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) thành phố Hà Nội có Báo cáo số 01/BC-BCĐ về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT năm 2020, quý I năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND về triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại đơn vị học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1117/UBND-KSTTHC về triển khai Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND về thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về triển khai thực hiện Công văn số 1676/TTg-NC ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem