HNP - Ngày 23/2, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 99/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp tập thể Lãnh đạo UBND Thành phố về nguyên tắc hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa các công trình tưởng niệm liệt sỹ Hà Nội tại các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/2, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1388/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2017 Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/2, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 98/TB-UBND về kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố tại cuộc họp bổ sung các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố thực hiện thoái vốn nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1200/QĐ-UBND công nhận Trường Mẫu giáo Việt Triều Hữu Nghị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đạt tiêu chí trường chất lượng cao.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 101/TB-UBND truyền đạt kết luận của tập thể lãnh đạo UBND thành phố về dự thảo đề cương nhiệm vụ, dự toán dự án “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/2, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND về phát triển Du lịch thành phố Hà Nội năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/2, UBND TP Hà Nội ban hành Thông báo số 102/TB-UBND truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND thành phố các nội dung thống nhất tại cuộc họp rà soát danh mục các dự án thủy lợi phục vụ tưới, tiêu trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/2, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 714/UBND-TKBT về kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về trường mầm non tuyển sinh khi chưa được cấp phép.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/2, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 710/UBND-KT, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả trong công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 1460/VP-KT ban hành ngày 23/2, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã cho ý kiến về dự án xử lý đảm bảo ổn định khu vực cửa sông Đuống và dự án nâng cấp mở rộng tuyến đê hữu Hồng trên địa bàn các huyện Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên kết hợp làm đường giao thông.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem