HNP - Ngày 8/4, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 1026/UBND-KGVX về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và thi, tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 8/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 8/4, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1621/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 8/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 8/4, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1622/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 7/4, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 203/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội, tại phiên họp số 101, diễn ra ngày 05/4/2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 6/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games 11) năm 2021 tại Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 05/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 05/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1563/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Khuyến học quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 05/4, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 03/KH-HĐ về đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem