HNP - Khu tưởng niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ, tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hoàng Mai đầu tư, tu bổ, tôn tạo năm 2008. Đến nay, công trình đã trở thành địa chỉ quen thuộc diễn ra các hoạt động sinh hoạt văn hóa, lịch sử, cách mạng của nhân dân địa phương, qua đó góp phần giáo dục, lan tỏa tinh thần kiên trung, bất khuất của đồng chí Hoàng Văn Thụ - một trong những thế hệ cán bộ lớp đầu của Đảng.  

Xem chi tiết...

Bài viết Xem