Diện mạo đổi mới trên quê hương Thường Tín (17:30 02/08/2018)


HNP - Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Thường Tín đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm. Huyện đã có bước phát triển ngày càng vững chắc, ổn định, vị thế của huyện ngày càng được nâng lên. 

Thường Tín trên đà phát triển


Đến nay, kinh tế - xã hội của huyện Thường Tín ngày càng phát triển. Kinh tế tăng trưởng khá, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng gấp 02 lần, tăng từ 204,945 tỷ đồng năm 2008 lên 414,609 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 27,7 triệu đồng năm 2008 lên 32,8 triệu đồng năm 2017. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tích cực, bền vững. Nhiều mô hình cây con cho giá trị kinh tế cao từ 250 triệu đồng/ha lên 350 triệu đồng/ha. Chi đầu tư cho phát triển tăng gấp 02 lần từ 145,540 tỷ đồng năm 2008 lên 284,226 tỷ đồng năm 2017. Kết cầu hạ tầng đường giao thông, trường học, trạm y tế, trụ sở, nhà văn hóa được đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới với 19 xã/28 xã bằng 67,86%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,04%, số trường đạt chuẩn quốc gia tăng từ 29,55% năm 2008 lên 64,77% năm 2017. An sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.
 
Sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh mẽ theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng tiến bộ khoa học, đặc biệt là công nghệ sinh học. Đảm bảo an ninh lương thực, tạo nên các sản phẩm nông nghiệp đặc thù, chất lượng cao; Phát triển mô hình trang trại chăn nuôi và trang trại tổng hợp theo hướng công nghiệp (lợn, gia cầm); Tiếp tục thực hiện tốt “dồn điền, đổi thửa” tạo ra những vùng chuyên canh quy mô lớn như lúa tại xã Thắng Lợi, Nghiêm Xuyên...; vùng sản xuất rau an toàn tại xã Hà Hồi, Tân Minh, Thư Phú...; vùng cây ăn quả tại xã Chương Dương, Tự Nhiên...; vùng nuôi trồng thủy sản tại xã Nghiêm Xuyên, Dũng Tiến... Công tác xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, khang trang. Đến nay, huyện đã có 19/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu trong năm 2018 có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng tổng số xã đạt nông thôn mới của huyện lên 25 xã. Phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
 
Mảnh đất trăm nghề Thường Tín với 126 làng cổ đều có nghề truyền thống. Trong đó có 48 làng được công nhận làng nghề. Tiêu biểu là các nghề: Tiện gỗ ở Nhị Khê, bánh dày ở Quán Gánh, xã Nhị Khê; sơn mài ở Duyên Thái; thêu ở Quất Động; điêu khắc ở xã Hiền Giang; xương sừng Thụy Ứng, xã Hòa Bình; bông len ở Trát Cầu, xã Tiền Phong; mộc cao cấp ở Vạn Điểm; sinh vật cảnh ở Hồng Vân; cây cảnh ở Vân Tảo… Các Làng nghề truyền thống phát triển mạnh mẽ đã góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện Thường Tín, đời sống người lao động từng bước được nâng cao, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người lao động,… góp phần quan trọng đối với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.
  
Công tác quy hoạch, quản lý đô thị được quan tâm. Huyện định hướng đẩy mạnh phát triển, mở rộng các cụm công nghiệp, hệ thống các chợ, xây dựng kế hoạch xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm, xây dựng chợ mới, phù hợp quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch chuyên ngành đã được phê duyệt.
 
Cùng với phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, huyện Thường Tín thường xuyên quan tâm thực hiện tốt, đời sống văn hóa tinh thần và mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Cuộc vận động “Xây dựng dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được triển khai sâu rộng và có hiệu quả. Chất lượng làng văn hóa, gia đình văn hóa từng bước được nâng cao; các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn và phát huy giá trị, đặc biệt làm tốt công tác quản lý và phát huy giá trị của các lễ hội truyền thống trên địa bàn… Các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới, công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Hiện toàn huyện có 57/88 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia, chiếm 64,77%; 29/29 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, chiếm 100%...
 
Đến nay, diện mạo huyện Thường Tín có chuyển biến rõ nét. Nhiều dự án được đầu tư xây dựng cả về hệ thống cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm và các công trình phúc lợi xã hội khác đã đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế văn hóa xã hội của huyện Thường Tín nói riêng và của Thủ đô Hà Nội nói chung. Thực tế đó đã khẳng định tính đúng đắn, giá trị lịch sử, ý nghĩa thực tiễn, lâu dài của chủ trương mở rộng địa giới hành chính đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế xã hội mang tính bền vững trong tương lai.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật