slogan
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

HNP - Ngày 13/5, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 79-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.


Sơn Tây, Ba Vì đề nghị Thành phố hỗ trợ kinh phí xây dựng hạ tầng điểm trung chuyển rác thải

HNP - Sáng 17/5, tại Thị xã Sơn Tây, Đoàn giám sát của Ban Đô thị HĐND TP, do Trưởng ban Nguyễn Nguyên Quân làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Thị xã Sơn Tây, UBND huyện Ba Vì và các đơn vị liên quan về tình hình quản lý chất thải rắn trên địa bàn.


Kết quả chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 13-17/5

HNP - Văn phòng UBND Thành phố cung cấp thông tin về một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 13-17/5.


Số: 08/CT-UBND

Chỉ thị về việc đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử công cộng trên địa bàn Thành phố và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố

Số: 112/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2019


Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 222
  • Tổng lượng truy cập: 245.541.740