slogan
Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Thành ủy trong quý II và 9 tháng cuối năm 2021

HNP - Ngày 12/4, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 212-TB/TU về kết luận của Thường trực Thành ủy về các nhiệm vụ trọng tâm của Thành ủy trong quý II và 9 tháng cuối năm 2021.


Khảo sát về phát triển hệ thống dịch vụ xã hội, đầu tư nâng cấp các cơ sở bảo trợ xã hội

HNP - Chiều 15/4, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố đã khảo sát công tác phát triển hệ thống dịch vụ xã hội, đầu tư nâng cấp các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội, Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ. Đợt khảo sát nhằm phục vụ triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình số 08/CTr-TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”.


Phân loại lại đơn vị hành chính phường, xã trên địa bàn Thành phố

HNP - Ngày 12/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1710/QĐ-UBND về việc phân loại lại đơn vị hành chính xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì từ đơn vị hành chính xã loại III lên đơn vị hành chính xã loại II;

 


Số: 1721/QĐ-UBND

Về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đợt 3) năm 2020