slogan
Tập trung thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

HNP - Ngày 31/3, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2537-TB/TU, về kết luận của Thường trực Thành ủy Hà Nội về một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 14 và công tác phòng, chống dịch Covid-19.


Giám sát về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

HNP - Sáng 26/3, Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội đã giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực trên địa bàn các quận, huyện Long Biên, Quốc Oai và Phú Xuyên.


Ban hành Quy định về sử dụng kinh phí sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất sử dụng nguồn kinh phí ngân sách chi thường xuyên

HNP - Ngày 30/3, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí kinh phí sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách thành phố Hà Nội.


Số: 313/TB-BCĐ

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 27)


Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 195
  • Tổng lượng truy cập: 269.807.258