slogan
Tập trung tuyên truyền làm rõ các chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu về giao thông của Hà Nội

HNP - Ngày 26/02, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 17-HD/BTGTU về tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.


Cơ quan Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2021

HNP - Chiều 02/3, cơ quan Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động quyên góp, ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2021. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch  HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn dự buổi lễ.


Năm 2021, bảo đảm sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng 7,5-8,1%

HNP - Ngày 03/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND về phát triển điện lực thành phố Hà Nội năm 2021.


Số: 50/KH-UBND

Kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021