slogan
Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 60-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948  -11/6/2018).

Đưa Luật Thủ đô đi vào cuộc sống

HNP - Luật Thủ đô là văn bản pháp lý đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với Hà Nội, trong đó, quy định nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo động lực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô. Sau 5 năm triển khai, HĐND thành phố đã ban hành các văn bản quy định chi tiết đúng tiến độ, đúng thẩm quyền và đi vào cuộc sống.

Thành lập Trường Trung học phổ thông Xuân Phương trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

HNP - Ngày 26/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2044/QĐ-UBND thành lập Trường Trung học phổ thông Xuân Phương trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội

HNP - Ngày 24/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2013/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội.

Số: 94/KH-UBND

Về việc thực hiện Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 27 tháng 01 năm 2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về công tác dân số trong tình hình mới".

Số: 1948/QĐ-UBND

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.


thời tiết hiện tại

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku

Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 320
  • Tổng lượng truy cập: 214.301.389