slogan
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chương trình hành động số 21-CTr/TU về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

HĐND TP giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường về các dự án sử dụng đất

HNP - Chiều 22/5, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì buổi giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố.

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2018 của Kiểm soát viên Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC

HNP - Ngày 22/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2223/UBND-KT về phê duyệt Chương trình công tác năm 2018 của Kiểm soát viên Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC.

Triển khai rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước

HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2175/UBND-NC về triển khai rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước.

Số: 2399/QĐ-UBND

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hà Nội năm 2018.

Số: 2400/QĐ-UBND

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm 2018-2019.


thời tiết hiện tại

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku

Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 304
  • Tổng lượng truy cập: 216.247.240