slogan
Tạo đồng thuận cao trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1194-TB/TU truyền đạt kết luận của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tại Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc với nông dân Thủ đô năm 2018.

Phối hợp tốt để nâng cao chất lượng các kỳ họp

HNP - Chất lượng của kỳ họp HĐND phụ thuộc lớn vào quá trình chuẩn bị dự thảo nghị quyết, định hướng và điều hành thảo luận xây dựng nghị quyết. Kinh nghiệm ở HĐND thành phố Hà Nội từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, Thường trực HĐND thành phố đã chú trọng chỉ đạo các ban phối hợp với các sở, ngành thẩm tra, giám sát, khảo sát các lĩnh vực liên quan, nhằm bảo đảm nghị quyết ban hành đi vào cuộc sống.

Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2018 của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội

HNP - Ngày 16/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1338/QĐ-UBND về việc Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội.

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2018 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội

HNP - Ngày 16/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1103/UBND-KT về việc phê duyệt Chương trình công tác năm 2018 của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội.

Số: 1319/QĐ-UBND

Về việc xếp hạng di tích Lịch sử-Nghệ thuật chùa Thích Ca.

Số: 1296/QĐ-UBND

Về việc khen thưởng thành tích thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2017.


thời tiết hiện tại

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku

Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 220
  • Tổng lượng truy cập: 211.626.561