slogan
Triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 52-KH/TU triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012, của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng”.

Chuẩn bị giám sát việc thu gom và xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp

HNP - Ban Đô thị - HĐND TP vừa quyết định thành lập đoàn giám sát việc thực hiện quy định pháp luật trong hoạt động thu gom và xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã

HNP - Ngày 26/7, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4931/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã.

Phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính trực thuộc Sở Tài chính

HNP - Ngày 26/7, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4934/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính trực thuộc Sở Tài chính Hà Nội.

Số: 176/KH-UBND

Về việc kiểm tra Cải cách hành chính năm 2017

Số: 4913/QĐ-UBND

Về việc khen thưởng tổng kết thành tích công tác năm học 2016-2017 Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội.


Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 352
  • Tổng lượng truy cập: 191.441.333