slogan

Tin tức - Sự kiện nổi bật

Sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình 01 của Thành ủy

HNP - Sáng 21/7, Ban Chỉ đạo Chương trình 01 của Thành ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020” đã tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình; góp ý vào “Quy định tạm thời đánh giá, phân loại chất lượng đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội”.

RSS Xem tiếp
Tiếp tục thực hiện tốt “Năm kỷ cương hành chính 2017”

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành thông báo số 818-TB/TU về kết quả giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”; Kế hoạch 01/KH-BCĐ197 ngày 03/3/2017 của Ban Chỉ đạo 197 về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn Thành phố.

Tiếp xúc cử tri quận Long Biên, Thanh Xuân sau kỳ họp thứ 4, HĐND TP khóa XV

HNP - Sáng 20/7, tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 9, đã tổ chức tiếp xúc cử tri quận Long Biên sau kỳ họp thứ 4, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV.

Thành lập 4 cụm công nghiệp ở huyện Hoài Đức

HNP - Ngày 20/7, UBND TP Hà Nội ban hành các quyết định số 4754/QĐ-UBND, số 4755/QĐ-UBND, số 4756/QĐ-UBND, số 4757/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Trường An, Cụm công nghiệp Di Trạch, Cụm công nghiệp Lại Yên và Cụm công nghiệp La Phù (huyện Hoài Đức).

Chấp thuận quản lý trạm cấp nước đầu tư thuộc Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn

HNP - Trong nội dung Công văn số 6767/VP-ĐT ban hành ngày 19/7, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã cho ý kiến về việc tạm giao quản lý, vận hành các trạm cấp nước sau đầu tư thuộc Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Số: 4755/QĐ-UBND

Về việc thành lập Cụm công nghiệp Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Số: 4757/QĐ-UBND

Về việc thành lập Cụm công nghiệp La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.


Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 396
  • Tổng lượng truy cập: 190.797.267