LỊCH CÔNG TÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Thứ hai
18/09/2017

Thứ ba
19/09/2017

Thứ tư
20/09/2017

Thứ năm
21/09/2017

Thứ sáu
22/09/2017

Thứ bẩy
23/09/2017

Chủ nhật
24/09/2017

Phó Chủ tịch

Nguyễn Huy Tưởng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Nguyễn Thế Thảo

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phó Chủ tịch

Nguyễn Văn Khôi

Phó Chủ tịch

Nguyễn Văn Sửu

Phó Chủ tịch

Trần Xuân Việt

Phó Chủ tịch

Vũ Hồng Khanh