LỊCH CÔNG TÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Thứ hai
24/07/2017

Thứ ba
25/07/2017

Thứ tư
26/07/2017

Thứ năm
27/07/2017

Thứ sáu
28/07/2017

Thứ bẩy
29/07/2017

Chủ nhật
30/07/2017

Phó Chủ tịch

Nguyễn Huy Tưởng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Nguyễn Thế Thảo

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phó Chủ tịch

Nguyễn Văn Khôi

Phó Chủ tịch

Nguyễn Văn Sửu

Phó Chủ tịch

Trần Xuân Việt

Phó Chủ tịch

Vũ Hồng Khanh