slogan
Đoàn kết, đổi mới, tạo sức hấp dẫn để thu hút và tập hợp đoàn viên thanh niên

HNP - Ngày 19/10, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và phát biểu tại Đại hội. Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy.

Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND TP khóa XV

HNP - HĐND TP vừa có Thông báo số 30/TB-HĐND về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, thời gian tổ chức kỳ họp cuối năm 2017 của HĐND Thành phố dự kiến trong tuần từ ngày 4/12 đến ngày 8/12/2017.

Triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo

HNP - Ngày 20/10, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Số: 7258/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt danh mục công trình thuộc Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố và danh mục cải tạo, sửa chữa công trình hạ tầng giao thông sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách Thành phố năm 2018.

Số: 7242/QĐ-UBND

Về việc Thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Sở và cơ quan nganh Sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội và Tổ Công tác giúp việc Hội đồng, triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính.


Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 325
  • Tổng lượng truy cập: 200.407.682