HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 23/CT-UBND về tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - “Năm kỷ cương hành chính 2017” được Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) tích cực triển khai với những biện pháp phù hợp, qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành..

Xem chi tiết...

HNP - Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện và các xã, thị trấn huyện Gia Lâm đã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Năm kỷ cương hành chính 2017. Đồng thời, tích cực triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, coi đây là khâu quan trọng, đột phá trong công tác cải cách hành chính. Nhờ đó, TTHC ngày càng được minh bạch, công khai, thời gian giải quyết đã được rút ngắn.

Xem chi tiết...

HNP - Nhằm tiếp tục đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và giải quyết TTHC, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ chuyên môn; tinh thần phục vụ nhân dân, thái độ ứng xử, tác phong, UBND huyện Thường Tín vừa có Kế hoạch số 92/KH-UBND để triển khai thực hiện.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/4, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND về tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn quận.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem