HNP - UBND quận Hoàn Kiếm vừa ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND về việc triển khai thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”.

Xem chi tiết...

HNP - UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND triển khai thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”.

Xem chi tiết...

HNP - UBND huyện Đông Anh vừa ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND triển khai thông tin, tuyên truyền thực hiện chủ đề công tác "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018" trên địa bàn huyện.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/2, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND triển khai thực hiện "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018".

Xem chi tiết...

HNP - Nhằm tăng cường công tác kiểm tra công vụ năm 2018, UBND huyện Mỹ Đức vừa ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND để tổ chức thực hiện.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem