Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
242/KH-UBND 13/12/2017 Kế hoạch hành động của thành phố Hà Nội thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 Vì sự phát triển bền vững.
Còn hiệu lực
240/KH-UBND 11/12/2017 Về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 508/TB-VPCP ngày 31/10/2017 về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển Thành phố trong thời gian tới.
Còn hiệu lực
241/KH-UBND 11/12/2017 Về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
238/KH-UBND 01/12/2017 Về công tác thanh tra năm 2018
Còn hiệu lực
236/KH-UBND 23/11/2017 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
235/KH-UBND 22/11/2017 Kế hoạch triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực
232/KH-BCĐ 17/11/2017 Kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
231/KH-UBND 13/11/2017 Về việc triển khai xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
228/KH-UBND 02/11/2017 Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
226/KH-UBND 31/10/2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý.
Còn hiệu lực

Tổng số : 478 văn bản / 48 trang

Trang :