Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1421/TB-UBND 12/12/2017 Thông báo lịch Tiếp công dân của lãnh đạo UBND Thành phố năm 2018.
Còn hiệu lực
240/KH-UBND 11/12/2017 Về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 508/TB-VPCP ngày 31/10/2017 về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển Thành phố trong thời gian tới.
Còn hiệu lực
241/KH-UBND 11/12/2017 Về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
238/KH-UBND 01/12/2017 Về công tác thanh tra năm 2018
Còn hiệu lực
8388/QĐ-UBND 01/12/2017 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2017 các đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
6054/UBND-NC 28/11/2017 Về việc đảm bảo ANTT, phối hợp phục vụ và tham dự kỳ họp cuối năm 2017 HĐND Thành phố khóa XV.
Còn hiệu lực
8137/QĐ-UBND 24/11/2017 Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2021".
Còn hiệu lực
8109/QĐ-UBND 23/11/2017 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
8120/QĐ-UBND 23/11/2017 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2017 của Hội Nông dân thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
8023/QĐ-UBND 17/11/2017 Về việc phê duyệt kiện toàn thành viên Ban Điều hành Quỹ phòng, chống tội phạm thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 629 văn bản / 63 trang

Trang :