Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
8553/QĐ-UBND 08/12/2017 Về việc thành lập Cụm công nghiệp CN3 huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
6245/UBND-KT 07/12/2017 Về việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi phục vụ sản xuất năm 2018.
Còn hiệu lực
6248/UBND-KH&ĐT 07/12/2017 Về việc triển khai nhiệm vụ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
8462/QĐ-UBND 06/12/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương Hà Nội.
Còn hiệu lực
6160/UBND-KT 04/12/2017 Về việc triển khai thực hiện quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
8404/QĐ-UBND 04/12/2017 Về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Nâng cao năng lực và phục hồi chức năng cho người khuyết tật thông qua thể thao dựa vào cộng đồng" do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ cho Hội Người khuyết tật quận Bắc Từ Liêm.
Còn hiệu lực
8422/QĐ-UBND 04/12/2017 Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
6153/UBND-KT 02/12/2017 Về việc chỉ đạo tăng cường công tác quản lý một số chợ hạng 1, chợ đầu mối trên địa bàn Thành phố sau giám sát đầu tư.
Còn hiệu lực
6113/UBND-KT 30/11/2017 Về việc tạm ứng, thanh, quyết toán kinh phí thực hiện duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
22/CT-UBND 30/11/2017 Về việc thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Còn hiệu lực

Tổng số : 663 văn bản / 67 trang

Trang :