Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
6311/UBND-KGVX 13/12/2017 Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 28/11/2017 của Thành ủy Hà Nội
Còn hiệu lực
242/KH-UBND 13/12/2017 Kế hoạch hành động của thành phố Hà Nội thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 Vì sự phát triển bền vững.
Còn hiệu lực
6351/UBND-KGVX 13/12/2017 Về việc tăng cường công tác bảo vệ, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
6269/UBND-KGVX 08/12/2017 Về việc rà soát số liệu cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
8519/QĐ-UBND 08/12/2017 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác phục vụ, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Còn hiệu lực
8523/QĐ-UBND 08/12/2017 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2017 của Cục Thống kê thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
8551/QĐ-UBND 08/12/2017 Về kết quả thẩm định nội dung văn kiện dự án "Tập huấn tham vấn đồng cảnh cho người khuyết tật quận Hoàng Mai" do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ cho Hội Người khuyết tật quận Hoàng Mai.
Còn hiệu lực
8526/QĐ-UBND 08/12/2017 Về việc khen thưởng thành tích trong lĩnh vực Văn phòng năm 2017.
Còn hiệu lực
8524/QĐ-UBND 08/12/2017 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2017 Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
8560/QĐ-UBND 08/12/2017 Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020.
Còn hiệu lực

Tổng số : 953 văn bản / 96 trang

Trang :